Micsoda nő nyereményjáték - Neked mire van szükséged, hogy nőiesebbnek érezd magad?

"Micsoda NŐ" – promóciós játék

A játék célja

A promóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatoknak a Kupon Világ Kft, a TargetMax Kft., a Dr. Baader & Baader Kft és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai (adatkezelők) által üzletszerzési céllal történő felhasználása.

1. A játék időtartama

A játék 2011. június 24-től 2011. augusztus 10-ig tart. Sorsolás és eredményhirdetés 2011. augusztus 11-én 11 órakor, algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

2. A játék szervezője

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.

A játék fő támogatója a Kupon Világ Kft (székhely: 1052 Budapest Városház u. 8 4/1., cégjegyzékszám: 01-09-947622, adószám: 22983257-2-41), továbbiakban: Fő Támogató. A Kupon Világ Kft-t, annak megbízásából a Dr. Baader & Baader Kft, továbbiakban mint megbízott Ügynökségi Koordinátor képviseli a promóciós játékban.

A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867).

3. Nyeremények

Fődíj:

A Szervező a Nyertes számára a promóciós játék során kiválasztott ajándékokat adja ajándékba maximum 150. 000 Ft értékben.

A lehetséges ajándékok listája:

 • Clinique ajándék csomag 50.000 Ft értékben
 • Erotikus fehérnemű utalvány 25.000 Ft értékben
 • Márkás napszemüveg 50.000 Ft értékben
 • Koobe E-book olvasó
 • Mágneses elliptikus trainer
 • Fagor mosogatógép
 • Karcsúsító masszázskészülék
 • Philips HP6509 epilátor
 • Wellness hétvége 2 főre 70.000 Ft értékben

További nyeremények:

Amennyiben a Nyertest a promóciós játékba egy a játékba regisztrált ismerőse hívta meg, akkor az az Ismerőse is nyertes, aki meghívta, így az Ismerős is jogosult a promóciós játékba kiválasztott ajándékokra.

A játékosoknak a játék során lehetőségük lesz kérdőívet kitölteniük. A kérdőívet kitöltött játékosok között 1 db SOLAC narancsbőr elleni masszírozó készüléket sorsolunk ki.

A nyeremények minden adóvonzatát a Szervező viseli.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó regisztrál a játékba. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a felhasználó a sorsoláson sem vesz részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően e-mail címére kap egy virtuális, egyedi azonosítóval ellátott sorsjegyet, amellyel automatikusan részt vesz a sorsoláson. A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon. Ha a játékos ismerősei vagy barátai is regisztrálnak a játékba, és azok közül bármelyik sorsolás útján nyer, akkor az a játékos is nyer, aki a nyertest meghívta. A meghívásos rendszerben jogosultság a nyereményre csak 1 szintig lehetséges, azaz csak a játékba hívó és hívott egymás közötti közvetlen viszonyában érvényes oly módon, hogy ha a meghívott játékos, akkor a meghívó játékos is nyer.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően haladéktalanul, maximum 3 munkanapon belül értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertesek értesítését a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, valamint a meghívott ismerőseik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően.

A játékban nem vehetnek részt a TargetMax Kft.,a Kupon Világ Kft, a Dr. Baader & Baader Kft, az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. munkatársai és hozzátartozói.

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött személyek vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2011. december 31-ig.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft), a játék Fő Támogatója (Kupon Világ Kft), az Ügynökségi Koordinátor (Dr. Baader & Baader Kft) és az AEGON Magyarország cégcsoport alább megjelölt tagjai, mint adatkezelők visszavonásig, az alább közölt célból kezelik (továbbiakban együttesen az Adatkezelők).

A regisztráció keretében megadott adatait az adatkezelők visszavonásig, szintén az alább közölt célból adják át az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., az AEGON Hitel Zrt., valamint az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. részére.

A Szervező, a játék Fő Támogatója, az Ügynökségi Koordinátor, továbbá az AEGONdirekt.hu Zrt., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az AEGONdirekt.hu Zrt. adatkezelési azonosítója: 2814-0003

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek annál az adatkezelőnél és felhasználónál, ahol a regisztráló korábbi hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja. Ha a játék ideje alatt vonja vissza hozzájárulását a regisztráló, akkor a nyereményjáték sorsolási adatbázisába nem kerül be, és így nem nyerhet.

Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

Az Adatkezelők rendszereiben tárolt adatokat az Adatkezlők bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezelik és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adják ki.

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelők és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében üzleti és kereskedelmi ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

AEGON Magyarország cégcsoport tagjai:

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.

AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

« vissza a nyitólapra